FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एफ.एम रेडियो संचालन नियमावली ७४/७५ 09/18/2019 - 10:25 PDF icon एफ.एम रेडियो संचालन नियमावली.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 09/18/2019 - 10:23 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ७४/७५ 09/18/2019 - 09:35 PDF icon युवा स्वरोजगार.pdf
गरिवी उन्मुलनः पलाँताका महिलाहरुका लागि महिला सारक्षता र सशक्तिकरणकार्यक्रम (संचालन) कार्यविधि ७५/७६ 01/03/2019 - 11:57 PDF icon गरिबि उन्मुलन पलाँता गा.पा.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिेधि २०७४ ७४/७५ 12/25/2018 - 19:01 PDF icon 12 न्यायिक समिति कार्यबिेधि २०७४.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (१२.९) ७४/७५ 12/25/2018 - 19:00 PDF icon 11 स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
सुपथ मुल्य पसल संचालन तथा अन्य व्यवसाय संचालन गर्न ऋण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 12/25/2018 - 18:59 PDF icon 9 सुपथ मुल्य पसल संचालन तथा अन्य व्यवसाय संचालन गर्न ऋण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
शिक्षा नियमावली २०७४ ७४/७५ 12/25/2018 - 18:58 PDF icon 8 शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७४/७५ 12/25/2018 - 18:57 PDF icon 7 स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
पलाँता गाउँकार्यपालिकाको बैठक कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 12/25/2018 - 18:56 PDF icon 5 पलाँता गाउँकार्यपालिकाको बैठक कार्यविधी २०७४.pdf

Pages