FAQs Complain Problems

७७/७८

गत आ.व.मा अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सो प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र आफ्नो वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरिएको वारे ।

लाभग्राही संख्या र भुक्तानीको अभिलेख 2077-78

गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको राजश्व सुची

पलाँता अस्पतालको कार्यवीधि संशोधन २०७८।०६।२२ गतेको

पलाँता गाउँपालिकामा एक जना I.T Officer को लागि दसखास्त आवाह्वान गरिएको छ ।

आ.ब.२०७८/७९ काे बजेट

सामाजिक सुरक्षा नाम नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सुचना

दस्तुर तथा शुल्क सम्बन्धी जरुरी सूचना !!

सम्पत्ति विवरण फारम भरि बुझाउने बारे।

 पलाँता गाउपालिका भरीका  सम्पुर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिहरुले आ व २०७६।०७७ का लागी तपशिलको सम्पत्ति विवरण फारम भरी पठाउहुन जानकाारी गराईन्छ।