FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राज पत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्य विधि, २०८० ०८०/०८१ 02/09/2024 - 14:22 PDF icon राज पत्र प्रकाशन सम्वन्धि कार्यविधि.pdf
स्रोत ब्यक्ति ब्यवस्थापन कार्य बिधि २०७६ ७६/७७ 01/04/2020 - 13:46 PDF icon स्रोत ब्यक्ति ब्यवस्थापन कार्य बिधि २०७६.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७६/७७ 01/04/2020 - 13:43 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६.pdf
भोकमरी अन्त्य र साक्षरता बृद्दिका लागी पलाँताका किशोरी सशक्तिकरणका कार्यक्रम २०७६ ७६/७७ 01/04/2020 - 13:42 PDF icon भोकमरी अन्त्य र साक्षरता बृद्दिका लागी पलाँताका किशोरी सशक्तिकरणका कार्यक्रम २०७६.pdf
बाल अधिकार संचालन तथा ब्यवस्थापन कार्य बिधि २०७६ ७६/७७ 01/04/2020 - 13:41 PDF icon बाल अधिकार संचालन तथा ब्यवस्थापन कार्य बिधि २०७६.pdf
गाउँपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 01/04/2020 - 13:39 PDF icon गाउँपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६.pdf
खानेपानि तथा सरसफाई ब्यवस्थापन कार्य बिधि २०७६ ७६/७७ 01/04/2020 - 13:37 PDF icon खानेपानि तथा सरसफाई ब्यवस्थापन कार्य बिधि २०७६.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/04/2020 - 13:37 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७६.pdf
आवासिय बिध्यालय संचालन कार्यबिधि २०७५ ७६/७७ 01/04/2020 - 13:35 PDF icon आवासिय बिध्यालय संचालन कार्यबिधि २०७५.pdf
आधारभुत तथा माध्यमिक तह अनुदान कार्यबिधि २०७६ ७६/७७ 01/04/2020 - 13:34 PDF icon आधारभुत तथा माध्यमिक तह अनुदान कार्यबिधि २०७६.pdf

Pages