FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कृषि विकाश कार्यालय मान्म द्बारा विभिन्न विषयमा निकालिएका प्रस्तावहरुको सूचि

कृषि बिकास कार्यालय मान्म द्बारा बिभिन्न बिषयका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको हुदा ईच्छुक सम्पुर्ण कृषक । कृषक समूह । सहकारि संस्थाले सूचना अवधि भित्र आवेदन पेश गर्न सूचित गरिन्छ ।

दस्तावेज: 

सूचना !!! सूचना !!! सूचना !!!

कार्यालयमा प्रवेश गर्ने क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता

दस्तावेज: 

REQUEST FOR QUOTATION

REQUEST FOR QUOTATION For Digitization Services of Vital events Registration Application form

दस्तावेज: 

सम्पत्ति विवरण फारम भरि बुझाउने बारे।

 पलाँता गाउपालिका भरीका  सम्पुर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिहरुले आ व २०७६।०७७ का लागी तपशिलको सम्पत्ति विवरण फारम भरी पठाउहुन जानकाारी गराईन्छ।

सूचना !!! सूचना !!! सूचना !!!

सूचना !!! सूचना !!! सूचना !!!

 

आफ्नो वरपर सशस्त्र द्बन्दले घाईते तथा अपाङ्ग भएका ब्यक्तिहरुलाई आवश्यक कागजात सहित छिटो भन्दा छिटो जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटमा पठाई सहयोग गरीदिन हुन सम्पुर्ण पलाँताबासिहरुलाई लागी यो सुचना गरीन्छ।

 

Pages