FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सुचना

व्यवसाय सूचिकृत सम्बन्धि सूचना

पलाँता गाउँपालिकामा सूचिकरण भएका वा नभएका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सूचना

रोजगार सहायक प्रारम्भिक योग्यता क्रम सम्मबन्धी सूचना

संक्षिप्त सूचि प्रकाशन तथा अन्तर्वाता सम्बन्धमा

परीक्षा हुने मिति, समय र स्थान सम्बन्धी सूचना।।।।

Short-List प्रकाशन सम्बन्धमा ।।।

स्वास्थ्य सेवा तथा रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना।।।

दस्तावेज: 

पलाँता गाउँकार्यपालिकाको बैंठक यहि मिति २०७९/४/३ बस्ने भएको छ।

पलाँता गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को निति तथा कार्यक्रम।