FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

व्यवसायी महानुभावहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

सम्पर्कमा आउने सम्बन्धी सात दिने सूचना

दस्तावेज: 

साना सिचाई प्रबर्द्वन कार्यक्रमको लागि कृषक समुह/कृषि फर्म छनौट गरिएको सम्बन्धमा ।

अन्तिम नतिजा प्रकाश सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

लिखित परीक्षा र अन्तर्वाता सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाश सम्बन्धि सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाश सम्बन्धि सूचना

संक्षिप्त नामावली प्रकाशन गरिएको बारे

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी अत्यन्तै जरूरी सूचना