FAQs Complain Problems

०७९/०८०

सामाजिक सुरक्षा भत्ता

वार्षिक प्रगति योजना

सूचना

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

संक्षिप्त सूचि प्रकाशन तथा परिक्षा तोकिएको सम्बन्धमा सूचना

सुस्वा परियोजनामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

सूचना

दस्तावेज: