FAQs Complain Problems

०७९/०८०

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सुचना

व्यवसाय सूचिकृत सम्बन्धि सूचना

पलाँता गाउँपालिकामा सूचिकरण भएका वा नभएका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सूचना

रोजगार सहायक प्रारम्भिक योग्यता क्रम सम्मबन्धी सूचना

संक्षिप्त सूचि प्रकाशन तथा अन्तर्वाता सम्बन्धमा

परीक्षा हुने मिति, समय र स्थान सम्बन्धी सूचना।।।।

Short-List प्रकाशन सम्बन्धमा ।।।

Short-List प्रकाशन सम्बन्धमा ।।।

स्वास्थ्य सेवा तथा रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना।।।

दस्तावेज: 

स्वास्थ्य सेवा तथा रोजगार सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।