FAQs Complain Problems

०८०/०८१

आ.व. २०८१/०८२ को बजेट

शनिवार कार्यालय खुला रहने सम्बन्धमा सूचना

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सूचना

आ.व. २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम एंव बजेटको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

बैंठक सम्बन्धमा

आ.व. २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम एंव बजेटको लागी राय सुझाव / संकलन सम्बन्धी सूचना

सिलबन्दी दरभाउ सम्बन्धी ७ दिने सूचना

सिलबन्दी दरभाउ सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: