FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०८१/०८२ को बजेट

आ.व. २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम एंव बजेटको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आय र व्यायको विरण

दस्तावेज: 

आय वायको विवरण

आ.व २०७९/०८० को निति कार्यक्रम तथा बजेट

आ.व २०८०/०८१ को निति कार्यक्रम तथा बजेट

दस्तावेज: 

आ.ब.२०७८/७९ काे बजेट

पलाँता गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को बजेट

Palata_HuRENDEC_Proposed plan_

दस्तावेज: 

पलाँता गाउँपालिका बजेट २०७६।०७७