FAQs Complain Problems

७५/७६

फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकासित !!!

दस्तावेज: 

MIS अपरेटरको अन्तिम नतिजा प्रकाशित !!!

दस्तावेज: 

MIS अपरेटर र फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकासित !!!

दस्तावेज: 

पलाँता गाउँपालिकामा बिभिन्न पदहरुका लागी विज्ञापन आव्हान

दस्तावेज: 

जन्म,मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना(दर्ता गर्ने ) (दोस्रो संसोधन) नियमावली

सम्पुर्णमा हार्दिक अपिल

पलाँता गाउँपालिका वडा नं १ खाडामा आगलागीबाट भएको क्षतिमा राहतको लागी सहयोग गर्न चाहनुहुने सम्पुर्ण महानुभावहरुले नविल बैङ्कको थिर्पु शाखामा '' पलाँता गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष खातानं  ७५०१०११७५०००८१ '' मा रकम जम्मा गरिदिन हुन हार्दिक अपिल गर्दछौ।

२०७५।०७६ वडा न.१ मा पहिलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानेहरुको विवरण

पलाँता गाउँपालिका वडा न.१ आ.व. २०७५्।०७६ को पहिलो चौमासिक भत्ता खानेहरुको विवरण

दस्तावेज: