FAQs Complain Problems

७९/८०

सम्पर्कमा आउने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

सिलबन्दि दर भाउ सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

सेवा करारबाट पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

रोजगार सहायकको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Syllabus For the SUSWA Project Staff

दस्तावेज: 

संक्षिप्त सूचि प्रकाशन तथा अन्तर्वाता सम्बन्धमा सूचना

Test

This content

आ.व २०७९/०८० को निति कार्यक्रम तथा बजेट

पलाँता गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को निति तथा कार्यक्रम।