FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सम्पुर्णमा हार्दिक अपिल

पलाँता गाउँपालिका वडा नं १ खाडामा आगलागीबाट भएको क्षतिमा राहतको लागी सहयोग गर्न चाहनुहुने सम्पुर्ण महानुभावहरुले नविल बैङ्कको थिर्पु शाखामा '' पलाँता गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष खातानं  ७५०१०११७५०००८१ '' मा रकम जम्मा गरिदिन हुन हार्दिक अपिल गर्दछौ।

विज्ञापन सम्बन्धि सूचना

पलाँता गाउँपालिकामा सिभिल इन्जिनियरिङ पदको लागी  विज्ञापन

बैठकमा उपस्थित भैदिने बारे

सूचना !!! सूचना !!! सूचना !!!

पलाँता गाउँपालिकाको विविध बिषयहरुमा छलफल गर्नु पर्ने भएको हुदा २०७५ साल असोज ५ गते बिहान थिर्पुमा पलाँता गाउँकार्यपालिकाको सबै सदस्य ज्युहरुको उपस्थितिका लागी अनुरोध छ ।

Audio Notice Board सन्चालनमा आएको सम्बन्धमा

पलाँता गाउँपालिकाको सन्देस मुलक कार्यक्रमका लाागी Audio Notice Board जडान गरिएको छ। पलाँता गाउँपालिकाको अब कुनैपनि कार्यक्रम सुन्नको लाागी १६१८०७०७६८७०७ मा डाएल गरी सुन्न सकिनेछ।

Pages